fbpx

Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia!

O NAS
Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności jest niewątpliwie gwarancją sukcesu. Wiedząc jak istotny jest rozwój zawodowy i wyrażając nadzieję, że inwestycja w człowieka stanowi cel nadrzędny rozwoju  współczesnego człowieka  utworzono  z dniem 1 stycznia 2009 roku wpisem do prowadzonej przez Burmistrza Nysy ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14793 Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”.

 

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom na rynku pracy, dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” utworzyło Europejskie Centrum Nauki „Vademecum” – Szkołę Policealną.

 

Europejskie Centrum Nauki „Vademecum” – szkoła policealna ma swoją siedzibę w budynku WSTH pk. Nysa, ul. Poznańska 1. Jesteśmy szkołą nowoczesną, zajęcia odbywają się w salach odpowiednio przystosowanych do wyzwań technologii XXI w. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny: projektory multimedialne, rzutniki pisma, rzutniki slajdów, ekrany, sprzęt RTV; co sprawia, że każde zajęcia mogą być prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania.

 

Na terenie budynku znajdują się strefy wypoczynku (zewnętrzna i wewnętrzną), stąd słuchacze w wolnych chwilach mogą napić się kawy, herbaty czy się posilić. Mogą też swobodnie serfować po Internecie, szkoła posiada możliwość pełnego dostępu do bezprzewodowego Internetu (HOT Spot).

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia to praktycy z dużym doświadczeniem, prowadzący zajęcia w miłej, przyjaznej  atmosferze w sposób zrozumiały i przystępny dla Słuchaczy.

 

Teoretyczna i praktyczna nauka jest przez nas wzbogacona dodatkowymi szkoleniami zakończonymi otrzymaniem certyfikatu, który otworzy przed Słuchaczami nowe możliwości na rynku pracy.

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. Terenem działania Szkoły jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Celem Europejskiego Centrum Nauki „Vademecum” jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego podejmujemy działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.


Podgląd nauki w Vademecum

 

Jesteś ciekawy jak wygląda nauka w Vademecum?
zobacz LINK


Współpraca z biznesem

     Europejskie Centrum Nauki "Vademecum" w celu zapewnienia swoim słuchaczom najwyższego poiomu świadczonych usług edukacyjnych ściśle współpracuje z następującymi jednostkami

Więcej >>>  

Wyróżnienia

 

    edukacji 2021 logo 400  Logo regular 2020

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej Punkt Konsultacyjny w Nysie

więcej...

Wynajem sal

więcej...

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”
w Nysie

więcej...